Christelijke boeken top 10

1. Vreemdelingen en priesters

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken?

2. Wake up!

Een boeiend en verrassend boek, maar tegelijk ook een stevige wake-up call voor kerken die door een eeuwenlange bedekking het zicht op Gods kalender kwijt zijn geraakt en daardoor vaak onverschillig over de wederkomst van de Messias zijn geworden.

3. Eerlijk kijken naar jezelf

De échte (levens)wijsheid ontstaat daar, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Eerlijk leren kijken naar jezelf brengt zoveel innerlijke winst dat het de moeite meer dan waard is om je daaraan te wijden!

4. De Schildersdochter

Sophie Dupont assisteert haar vader bij zijn werk als portretschilder; haar eigen werk houdt ze verborgen. Graag wandelt ze langs de kliffen bij de kust van Devon en op een van die wandelingen ontmoet ze de knappe Wesley Overtree, de eerste man die haar vertelt hoe mooi ze is.

5. Lila

Lila zwerft dakloos rond als ze de dorpskerk van Gilead, Iowa, binnen stapt omdat het regent. Daar ontmoet ze dominee en weduwnaar John Ames, met wie ze voorzichtig een nieuw leven begint, terwijl ze probeert haar verleden te verwerken.

6. Bevrijd van je zelf

In dit boekje Bevrijd van jezelf laat Tim Keller zien dat Bijbelse nederigheid betekent dat we ermee kunnen stoppen elke ervaring en elk gesprek op onszelf te betrekken en ons zo kunnen bevrijden van zelfveroordeling.

7. Bijbel (literaire editie)

Katholieken en protestanten, wetenschappers en literatoren, in Nederland en Vlaanderen, hebben gezamenlijk hun werk verricht, met als resultaat een vertaling die nog generaties zal meegaan.

8. Het huwelijk

Tim Keller beschrijft samen met zijn vrouw Kathy in dit nieuwe boek hoe het huwelijk er volgens de Bijbel uit zou moeten zien.

9. Het geheime logboek van topnerd Tycho

Het inslaan van een meteoriet op het fietsenhok van de basisschool waar Tycho (ik-figuur) op zit, is het startsein van een zoektocht naar het antwoord op verschillende levensvragen. De belangrijkste daarvan is: hoe heeft God de aarde gemaakt?

10. In alle redelijkheid

In dit boek gebruikt Tim Keller voorbeelden uit de literatuur, filosofie en zelfs popcultuur om uit te leggen dat geloven in een christelijke God een rationele religie is van intellectueel integere mensen. Boeiend en overtuigend geschreven.

Veel leesplezier.